Am o veste bună.

vrem_spital_de_urgenteDemersurile noastre pentru un nou spital de urgenţe capătă contur. Azi comisarul european Corina Creţu şi primarul Iaşului vor anunţa amplasamentul viitorului Spitalul Regional de Urgenţă. Mulţumesc tuturor celor ce ne-au sprijinit şi ne sprijină în campania ,,Vrem spital de urgenţe” pe care am început-o prin strângerea de semnături de susţinere pentru construirea unui nou spital pentru ieşeni în special, dar de care vor beneficia toţi moldovenii.

Dacă Spitalul de Urgenţă nu începe să fie construit în acest an cu fonduri europene, vom mai putea lua în discuţie abia din 2020 o asemenea investiţie, în viitorul exerciţiu financiar. Acum este momentul să insistăm. Împreună putem reuşi.

E drept că l-am fi putut avea din 2011. Atunci am reuşit înfiinţarea unui nou spital de urgenţă în Iaşi. N-a fost să fie pentru că interesele baronilor din sănătate şi a susţinătorilor lor politici vizau doar interesele personale, funcţii şi sifonarea banilor din sănătate. Ei nu au vrut şi nici acum nu vor să fiţi trataţi mai bine..

Cei şase milioane de locuitori ai Moldovei merită spitale adevărate de secol XXI. Vremea spitalelor vechi de sute de ani, bolniţe pavilionare insalubre, care gem de infecţii nosocomiale, cu condiţii de Ev Mediu în care se moare aştepând pe la urgenţe sau în lungi plimbări printre spitale, declasificate pentru că nu îndeplinesc condiţii elementare, începe să apună.

E momentul pentru un nou început. Noi facem bine România

Propuneri 870

Căteva din propunerile pe care le-am făcut Ministerului Sănătăţii pentru ,,Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004″

4. După alineatul (3) al articolului 2 se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
„(4) În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 35, respectiv 30 de ore pe săptămână.”

Propunere: Se abrogă. Argumente: Dă naştere la abuzuri. ,,Se poate opta” înseamnă încălcarea codului muncii.

11. Alineatul (2) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ 2) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţe este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfăşura şi în două ture de câte 7 ore.„

Propunere: „ 2) În situaţia în care numărul medicilor încadraţi în structurile de primire urgenţe este insuficient pentru a permite organizarea activităţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnică se poate desfăşura în două ture de câte 7 ore sau gărzi

Argumente:
1. Se elimină discriminările existente între medicina de urgenţă şi alte specialităţi. În spital sunt şi alte specialităţi care fac gărzi şi asigură urgenţe, chirurgie, medicină internă, ATI etc. şi nimeni nu le obligă să lucreze în ture pentru acoperirea activităţii.
2. Acest program haotic în ture afectează randamentul profesional şi viaţa personală şi face ca tot mai mulţi medici să renunţe la această specialitate.
3. Se lasă posibilitatea fiecărui servciu de urgenţă să găsească modalitatea optimă pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale.
4. Activitatea în ture a scăzut semnificativ veniturile din gardă a acestei specialităţi aşă că efectuarea de ore suplimentare devine neatractivă.

13. După articolul 5, se introduc 5 noi articole, art. 5^1 -5^5, cu următorul cuprins:

„Art. 5^1 (1) După activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă medicul beneficiază de o perioadă de repaus de 24 de ore.”

Propunere: „Art. 5^1 (1) După activitatea continuă aferentă activității curente și activității într-o linie de gardă medicul beneficiază la cerere de o perioadă de repaus de 24 de ore.”

Argumente:
1. Se respectă dorinţa medicului, mai ales că aşa-zisul liber nu e plătit şi presupune şi recuperarea ulterioară.
2. În unele secţii nu va mai putea fi asigurată activitatea curentă zilnică.
3. Nu toţi vor fi interesaţi de recuperarea ulterioară.
4. Vedem că oricum aţi introdus excepţii precum medicii din comitetul director. Ori se aplică unitar ori la nimeni. Altfel această prevedere devine discriminatorie.

Art. 5^4 Modul concret de organizare a activității, acordarea perioadei de repaus de 24 ore, precum și completarea orelor aferente normei legale de muncă se stabilesc de șeful fiecărei structuri medicale și se aprobă de conducerea unității sanitare.

Propunere: Se abrogă.
Argumente:

1.Este discriminatorie şi crează inechităţi.
2.Se încalcă flagrant codul muncii şi directivele europene.

Art. 5^5 În perioada de repaus de 24 ore medicii nu pot desfășura activitate în domeniul sănătăţii, în sistem public sau privat.„

Propunere: Se abrogă.
Argumente:

1. Nimeni nu poate preciza ce face cineva în timpul liber.
2. Este neconstituţional şi încalcă dreptul la muncă.
3. În plus nu permite celor care vor să lucreze pentru a asigura garda în spitalele cu număr de medici insuficient în alte specialităţi.

14. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

2) În situaţia în care numãrul medicilor încadraţi la serviciul de ambulanță este insuficient pentru a permite organizarea activitãţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnicã se desfãşoarã în ture de câte 7 ore.

Propunere:
2) În situaţia în care numãrul medicilor încadraţi la serviciul de ambulanță este insuficient pentru a permite organizarea activitãţii conform prevederilor alin. (1), activitatea zilnicã se desfãşoarã în ture de câte 7 ore sau gărzi.

Argumente:
1.Se elimină discriminările existente între medicina de urgenţă şi alte specialităţi. În spital sunt şi alte specialităţi care fac gărzi şi asigură urgenţe, chirurgie, medicină internă, ATI etc. şi nimeni nu le obligă să lucreze în ture pentru acoperirea activităţii.
2.Acest program haotic în ture afectează randamentul profesional şi viaţa personală şi face ca tot mai mulţi medici să renunţe la această specialitate.
3. Se lasă posibilitatea fiecărui servciu de urgenţă să găsească modalitatea optimă pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale.
4. Activitatea în ture a scăzut semnificativ veniturile din gardă a acestei specialităţi aşă că efectuarea de ore suplimentare devine neatractivă.

20. Alineatul (5) al articolului 13 se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment şi se aprobă de conducerea unităţii și se afișeazã la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.„

Propunere: „(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment cu acordul personalului şi se aprobă de conducerea unităţii și se afișeazã la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul

Argumente:
1. Elimină abuzurile.
2. Dacă şeful te pune doar în zilele în care nu poţi lucrurile devin grave.
3. De aceea trebuie un program zilnic clar, valabil pentru toţi.
4. Altfel e suficient respectarea codului muncii şi a contractului colectiv de muncă.

29. Art. 27 se modifică și va avea următorul cuprins:
(7) Refuzul personalului operativ din Serviciile de Ambulanțã Județene și a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov de a respecta programul de lucru și cel de gãrzi întocmit lunar prin graficul de gardă aprobat de conducerea unitãţii sanitare, constituie abatere disciplinarã.

Propunere : Se abrogă.
Argumente:E ste neconstituţional. Munca forţatată este interzisă, inclusiv în gărzi. Dacă se obţine acordul personalului neprezentarea la servici este oricum considerată abatere de codul muncii.

30. Alineatul (3) al articolui 33 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Medicii rezidenţi, începând cu anul III de rezidenţiat, vor putea fi incluşi în linia de gardă numai în specialitatea în care sunt confirmaţi ca medici rezidenţi pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă.„

Propunere „(3)Toate gărzile efectuate de medicii rezidenţi, începând cu anul I (întâi !!!) de rezidenţiat, vor fi plătite. Medici rezidenţi sunt incluşi în linia de gardă pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă„

Argumente: Munca forţatată este interzisă, inclusiv în gărzi. Toată activitatea desfăşurată trebuie plătită.

36. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Orele de gardã prevăzute la alin.(1) constituie vechime în muncã și în specialitate

Propunere : (2) Orele de gardã prevăzute la alin.(1) sunt considerate vechime în muncã și în specialitate şi se vor reduce din anii normali de cotizare la bugetul de pensie şi permit reducerea vârstei de pensionare.

Argumente: Este timp efectiv lucrat şi în care se cotizează la bugerul de pensii. După 10 gărzi pe lună uzura fizică e majoră. E nevoie de scăderea vârstei de pensionare.

41. Alineatul (2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Cadrele didactice care ocupă funcția de profesor sau conferențiar nu au obligația de a efectua gărzi. În această situație, cadrele didactice vor presta activitate de 6 sau 7 ore zilnic în cursul dimineții, în funcție de specialitate.„

Propunere: Se abrogă.
Argumente:

1. În spital toţi au statut de medici.
2. Se crează discriminări majore.
3. Dacă nu pot presta activitate medicală ca şi ceilalţi colegi pot să se limiteze doar la funcţia didactică.
4. Sunt plătiţi chiar pentru 2 norme în acelaşi timp: cea didactică şi cea clinică.
5.Nu e normal ca tocmai cei care fac graficul de gărzi să fie scutiţi arbitrar de asigurarea continuităţii activitaţii medicale.

46. Articolul 58^1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 58^1 Refuzul medicilor de a respecta programul de lucru, de a acorda consultații interdisciplinare și de a respecta graficele de gărzi întocmite lunar de conducerea secțiilor, serviciilor medicale, laboratoarelor și a compartimentelor și aprobate de
conducerea unității sanitare, conform contractului individual de muncă de bază de la normă și a contractului individual de muncă cu timp parțial, acolo unde este cazul, constituie abatere disciplinară

Propunere : Se abrogă.
Argumente Este neconstituţional. Munca forţatată este interzisă, inclusiv în gărzi. Dacă se respectă codul muncii şi se obţine acordul personalului pentru gărzi neprezentarea la serviciu este oricum abatere.

Mai există o speranţă şi pentru personalul medical

CMR pozaStimate Coleg,

Mai există o speranţă şi pentru personalul medical. Urmează o mișcare de amploare în Parlament. Până acum CSM-CMR: 500 la 0. Alţii pot. Judecătorii și procurorii au intrat în grevă pentru a-şi apăra drepturile. Ei acuză discriminarea salarială din rândul magistraților și modul discreționar în care sunt efectuate schemele de personal. Şi nu e orice fel de grevă. E cea mai mare grevă în justiţie din istoria României. 51 de judecătorii, tribunale și curți de apel, printre care și Curtea Militară de Apel București (!!!), și 18 parchete s-au coalizat pentru a-şi apăra drepturile în faţa măsurilor pe care Guvernul Cioloş le-a dispus prin modificarea OUG nr. 20/2016 şi adoptarea OUG nr. 43/2016 privind salarizarea în sistemul bugetar.

Au trei solicitări majore şi urgente: înlăturarea inechităților salariale, CSM să sesizeze CCR cu privire la existența unui conflict între puterile statului, demisia ministrului Justiției, Raluca Prună. În cazul în care Guvernul nu înțelege să soluţioneze rapid aceste solicitări, formele de protest vor escalada.

Şi nu ne-au mai spus 1 an şi jumătate că sunt gata de grevă. Doar au arătat cum se face. Ei sunt câteva sute, noi cică măcar peste 30000. Asta da eficienţă.

Mai există o speranţă şi pentru personalul medical. Urmează o mișcare de amploare în Parlament. Vom avea azi la 11 o întâlnire de lucru la grupul parlamentar cu reprezentanţii sindicatelor și cu toți cei interesaţi pentru a corecta în parlament prevederile Cioloş+Voiculescu+Pâslaru din OUG 20/2015 și 43/2015 ce au creat doar haos și inechități majore. Plata gărzilor pentru medici este calculată la salariul din 2009, nu din 2016, bazele de referinţă pentru unele categorii de personal sunt diferite (se utilizează fie baza de referinţă 2009, fie baza de referinţă 2016), iar sporurile sunt total discriminatoriu aplicate. Sunt măsuri inacceptabile care nu fac decât să pună pe bună definitiv pe butuci sistemul public de sănătate.

Aștept sugestiile dumneavoastră și pe tudorciuhodaru@yahoo.co.uk.

Conf.univ.dr.Tudor Ciuhodaru
Medic primar urgenţe
0744236510
https://www.facebook.com/TudorCiuhodaru/

Revendicările medicilor ajung în parlament

CMR pozaPot da o veste bună pentru personalul medical. Vom depune amendamentele necesare pentru a corecta aberațiile celor 2 ordonanțe tehnocrate privind salarizarea din sistemul de sănătate și plata gărzilor. Revendicările vostre nu au rămas fără răspuns.

Nemulțumirile noastre privind plata orelor suplimentare sunt justificate. Negocierile cu ministrul de la sănătate s-au dovedit doar o nouă mare țeapă. Prevederile Voiculescu- Pâslaru din OUG 20/2015 și 43/2015 au creat doar haos și inechități majore pentru zeci de mii de oameni. Plata gărzilor pentru medici este calculată la salariul din 2009, nu din 2016, bazele de referinţă pentru unele categorii de personal sunt diferite (se utilizează fie baza de referinţă 2009, fie baza de referinţă 2016), iar sporurile sunt total discriminatoriu aplicate. Sunt măsuri inacceptabile care nu fac decât să pună pe bună definitiv pe butuci sistemul public de sănătate. Este o nouă închidere a spitalelor dar pe alte căi.

Iar dacă ministrul tehnocrat ,,Eu, Vlad” nu vede acest lucru e mai bine, pentru sănătatea noastră, să se întoarcă la transportul cu sacoșa. I-am văzut şi eu declarațiile zilnice. M-am speriat. Am văzut un om nesigur pe el, care confundă lucrurile şi care nu are nicio idee despre ce să facă. Când accepţi o demnitate publică ar trebui mai întăi să fi pus la punct cu mecanismele ei. Nu doar să joci o coregrafie de reprezentare.

Marţi, 13 septembrie, vom avea o întâlnire de lucru la grupul parlamentar cu reprezentanţii sindicatelor și cu toți cei interesați. Aștept sugestiile dumneavoastră și pe tudorciuhodaru@yahoo.co.uk

Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru
Medic primar urgențe
deputat

P. S. Când apare noul ordin 870, acela prin care ministrul dorește introducerea sclaviei și a muncii forțate în sistemul de sănătate, voi depune un proiect legislativ care să corecteze și această nouă aberație.

Până una alta guvernul Ciolos a mai făcut 2 lucruri ce arată dispreț față de personalul medical:
1 A atacat la CCR legea Ciuhodaru, adoptată încă din iunie de parlament, ce prevedea posibilitatea suplimentarii salariilor personalului medical cu 2 salarii minime brute,
2. A dat aviz negativ proiectului meu de lege, aflat pe ordinea de zi a Camerei Deputaților (decizională), ce prevede plata tuturor gărzilor medicilor rezidenți, indiferent de anul de pregătire, ce acum sunt efectuate gratis și la bunul plac al șefului de secție.

Suntem pe un teren minat

CMR pozaÎn caz de razboi, cutremur, altă butelie sau bube dulci suntem terminaţi. Un pacient cu arsuri de grad II-III pe 60% suprafaţă corporală a trebuit să fie transferat la Sofia, capitala celei mai sărace ţări europene. În România nu nu s-a găsit 1 (un) pat pentru 1 (un ) astfel de caz. România nu mai poate trata arșii. Nici la Iaşi şi nici la Bucureşti. E cea mai mare palmă dată pacienţilor din România. Acum ne tratează bulgarii. La asta sunt buni tehnocratii. Dacă nu avem un pat pentru un ars, ce să mai vorbim de 3000 de victime, doar la Iaşi, la un eventual cutremur. Ce mai urmează domnule ministru? Facem provizii. E suficient să explodeze o butelie. Plătim din greu asigurări din sănătate aici ca să ne tratăm în Bulgaria?!

Şi nu este singurul. De cinci ani marii arşi din Iaşi şi din Moldova sunt plimbaţi în stare critică pe cerul patriei. Motivul: nu sunt condiţii adecvate în spitale. Cum s-a ajuns aici? Alte decizii proaste. Luate de câţiva şefi din sănătate. Îi ştiţi. Ei au distrus spitalul unde noi aveam grijă de dumneavoastră şi noul spital de urgenţe.

Am început strângerea de semnături pentru spitalul de urgenţă. Apoi pentru demisii. Semnează şi dă mai departe! Până nu e prea târziu.

lista_semnaturi Vrem Urgente de urgenta

La Iaşi au distrus şi ceea ce funcţiona: Continue reading

Vlad, minte-ne frumos!

pinocchio-002VV, tehnocratul de la sănătate refuză să aplice legea privind plata orelor de gardă la salariul de bază din 2016 spunând că guvernul ar trebui să dea noi reglementatări printr-o ordonanţă de urgenţă. Şi cică nici asta nu se poate face acum pentru că parlamentarii răi i-au legat de mâini şi de picioare şi nu le-au permis să dea ordonanţe spre bunăstarea poporului de pe plantaţia sistemului de sănătate.

Zău? Guvernul a emis 9 (!!!)în şedinţa din 24.08.2016. Plata a zeci de mii de euro către o fundaţie e mai importantă pentru acest guvern decât buna funcţionare a sistemului de sănătate sau plata gărzilor medicilor rezidenţi. Nu am văzut până acum, în buna tradiţie a unui PR ieftin cu care ne-au obişnuit cei de la sănătate, măcar lansarea în dezbare publică a vreunui proiect de ordonanţă având ca obiect plata orelor suplimentare. Dacă nu mai VV nu participă la şedinţeke de guvern îi arătam astăzi lista celor 9 ordonanţe. Acum e dator cu multe explicaţii publice.

1. ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la alin.(4¹) al art.30 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
2. ORDONANȚĂ privind efectuarea plăţii contribuţiei la bugetul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor
3. ORDONANȚĂ pentru aprobarea plăţii unei contribuţii financiare la Fundaţia ”Stichting Europeana”-Olanda
4. ORDONANȚĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală
5. ORDONANȚĂ privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie
6. ORDONANȚĂ privind amenajarea spaţiului maritime
7. ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.
8. ORDONANȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.
9.ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.211/2001, cu modificările ulterioare.